امام مهدى(عليه السلام) مى فرمايد: (مَنْ كانَ في حاجَةِ اللّهِ عَزَّوَجَلَّ كانَ اللّهُ في حاجَتِهِ) ;
هر كسى كه به دنبال حاجت خداوند عزّوجلّ باشد، خداوند نيز دنبال كننده و برآورنده ى حاجت او خواهد بود.
دکتر خسروپناه
فلسفه حكمت‌متعاليه فرستادن به ایمیل
حسن پناهي آزاد
 
 
چكيده 
فلسفةفلسفةاسلامي نگاهي برون سازماني به فلسفةاسلامي است كه شاخه‌اي ازآن فلسفةحكمت‌متعاليه است. ملاصدرا نظامی فکری وفلسفی تأسیس کرد که جامع روش‌ها وامتیازات مکاتب پیش ازخود وامتیازاتی بیش ازآنها بود. وی باملاحظةنیازها واقتضائات عصرخود برای تامین پاسخ‌های کافی و راه حل‌های مناسب برای مشکلات فکری وفرهنگی آن دوران، نظامی طراحی کرد که عقل، عرفان و وحی را در رسیدن به هدف موردنظر همراه ساخت وبا برقراری تعامل میان آن سه، درافقی بالاتر ازکلام وجدل، به حلّ مسایل مختلف فلسفی، فکری واعتقادی پرداخت. چيستي حکمت متعالیه، موضوع، غايت، قلمرو، روش شناسی، نسبت آن با مكاتب ديگر، علل وعوامل تاسيس وآسيب‌شناسي آن، مباحث تشکیل دهندة این جستار می باشند هستند.
 
 
 

 برای نمایش فایل این مطلب بر روی گزینه ذخیره سازی کلیک کنید.

ذخیره سازی مطلب