امام مهدى(عليه السلام) مى فرمايد: (ما أَرْغَمَ أَنْفَ الشَّيْطانِ أَفْضَلُ مِنَ الصَّلاةِ، فَصَلِّها وَأَرْغِمْ أَنْفَ الشَّيْطانِ) ;
هيچ چيز به مانند نماز، بينى شيطان را به خاك نمى سايد، پس نماز بگذار و بينى ابليس را به خاك بمال.

دکتر خسروپناه
جامعه شناسی و علم دينی فرستادن به ایمیل
دکترعبدالحسین خسروپناه
یکی ازدغدغه‌های معاصررا می‌توان علوم انسانی دینی دانست که جامعه شناسی دینی یکی از مصادیق آن به شمار می‌آید. پرسش اصلی این دغدغه عبارت است ازاینکه آیا علم جامعه شناسی یک دانش توصیفی محض است یا اینکه از ارزشها و مبادی متافیزیکی خاصی تغذیه می‌شود؟ ادعای نگارنده این است که علم جامعه شناسی محض وجود ندارد و می‌توان آن را به دینی وغیر دینی تقسیم کرد. برای اثبات این ادعا ابتدا لازم است به چیستی علم دینی و چیستی جامعه شناسی بپردازیم. 
 
 

برای نمایش فایل این مطلب بر روی گزینه ذخیره سازی کلیک کنید.

ذخیره سازی مطلب