امام مهدى(عليه السلام) مى فرمايد: (إِذا اسْتَغْفَرْتَ اللّهَ فَاللّهُ يَغْفِرُ لَكَ) ;
اگر از خداوند، طلب مغفرت  كنى، خداوند نيز تو را خواهد آمرزيد.
دکتر خسروپناه
دین و توسعه کوثری فرستادن به ایمیل

دین و توسعه کوثری
مروری، هر چند اجمالی، بر مباحث حوزه مطالعاتی فلسفه دین نشان می دهد که تا کنون موضوع ارتباط دین و توسعه در مباحث کلام جدید و فلسفه دین، به جد، طرح نگردیده است و سامان نیافته است. در این مقاله بر آنیم تا به طرح این مبحث، به شیوه ای مقدماتی، بپردازیم.


 برای نمایش فایل این مطلب بر روی گزینه ذخیره سازی کلیک کنید.

ذخیره سازی مطلب