امام مهدى(عليه السلام) مى فرمايد: (ما أَرْغَمَ أَنْفَ الشَّيْطانِ أَفْضَلُ مِنَ الصَّلاةِ، فَصَلِّها وَأَرْغِمْ أَنْفَ الشَّيْطانِ) ;
هيچ چيز به مانند نماز، بينى شيطان را به خاك نمى سايد، پس نماز بگذار و بينى ابليس را به خاك بمال.

دکتر خسروپناه
قلمرو دين فرستادن به ایمیل
عبدالحسين خسروپناه

خسروپناه، عبدالحسين، 1345 ـ
قلمرو دين / عبدالحسين خسروپناه. ـ قم: حوزه علميه قم، مركز مطالعات و پژوهش هاى فرهنگى، 1381.
291 ص.
14000 ريال:ISBN 964 - 6918 - 31 - X
فهرستنويسى بر اساس اطلاعات فيپا.
كتابنامه: ص. ]283[ ـ 291.
1. كلام. الف. حوزه علميه قم. مركز مطالعات و پژوهش هاى فرهنگى. ب. عنوان.
8 ق 5 خ / 203 BP 4/297
كتابخانه ملى ايران 29596 ـ 81 م
 
  برای نمایش فایل این مطلب بر روی گزینه ذخیره سازی کلیک کنید.

ذخیره سازی مطلب