امام مهدى(عليه السلام) مى فرمايد: (أَكْثِرُوا الدُّعاءَ بِتَعْجيلِ الْفَرَجِ، فإِنَّ ذلِكَ فَرَجُكُمْ) ;
براى شتاب در گشايش حقيقى و كامل، بسيار دعا كنيد; زيرا، همانا، فَرَج شما در آن است.
دکتر خسروپناه
قلمرو دين فرستادن به ایمیل
عبدالحسين خسروپناه

خسروپناه، عبدالحسين، 1345 ـ
قلمرو دين / عبدالحسين خسروپناه. ـ قم: حوزه علميه قم، مركز مطالعات و پژوهش هاى فرهنگى، 1381.
291 ص.
14000 ريال:ISBN 964 - 6918 - 31 - X
فهرستنويسى بر اساس اطلاعات فيپا.
كتابنامه: ص. ]283[ ـ 291.
1. كلام. الف. حوزه علميه قم. مركز مطالعات و پژوهش هاى فرهنگى. ب. عنوان.
8 ق 5 خ / 203 BP 4/297
كتابخانه ملى ايران 29596 ـ 81 م
 
  برای نمایش فایل این مطلب بر روی گزینه ذخیره سازی کلیک کنید.

ذخیره سازی مطلب