امام مهدى(عليه السلام) مى فرمايد: (إِذا اسْتَغْفَرْتَ اللّهَ فَاللّهُ يَغْفِرُ لَكَ) ;
اگر از خداوند، طلب مغفرت  كنى، خداوند نيز تو را خواهد آمرزيد.
دکتر خسروپناه
گفتمان مصلحت در پرتو شريعت و حكومت فرستادن به ایمیل

عبدالحسين خسروپناه

 

به سفارش : كانون انديشه جوان

ناشر : مؤسسه فرهنگى دانش و انديشه معاصر

امور فنى و طراحى جلد : مؤسسه فرهنگى دانش و انديشه معاصر

چاپ اوّل : زمستان 79 ؛    شمارگان: 3000 نسخه

شابك: 0 - 21 - 7329 - 964    0 - 21 - 7329 - 964 : ISBN

 

 برای نمایش فایل این مطلب بر روی گزینه ذخیره سازی کلیک کنید.

ذخیره سازی مطلب