امام مهدى(عليه السلام) مى فرمايد: (أمّا أَمْوالُكُمْ فَلا نَقْبَلُها إِلاّ لِتَطَهَّرُوا، فَمَنْ شاءَ فَلْيَصِلْ وَمَنْ شاءَ فَلْيَقْطَعْ، فَما آتاني اللّهُ خَيْرٌ مِمّا آتاكُمْ) ;
امّا اموال شما، پس آن ها را نمى پذيريم، مگر به خاطر اين كه پاك شويد. پس هر كه مى خواهد، بپردازد، و هر كه نمى خواهد، نپردازد. آن چه را كه خدا به ما عطا كرده، از آن چه به شما عطا نموده بهتر است.
دکتر خسروپناه
خطبه های نماز جمعه


فیلتر عنوان     نمایش # 
# عنوان مطلب بازدیدها
1 خطبه های نماز جمعه دزفول؛ 22 مرداد 89 164
2 خطبه های نماز جمعه دزفول؛ 6 فرردین 89 149
3 خطبه های نماز جمعه دزفول؛ 16 مهر 89 150
4 خطبه های نماز جمعه دزفول؛ 16 بهمن 89 142
5 خطبه های نماز جمعه دزفول؛ 28 آبان 89 149
6 خطبه های نماز جمعه درفول؛ 6 فروردین 90 167
7 خطبه های نماز جمعه دزفول؛ 24 اردیبهشت 90 137
8 خطبه های نماز جمعه درفول؛ 29 خرداد 90 145
9 خطبه های نماز جمعه درفول؛ 24 تیر 90 150
10 خطبه های نماز جمعه دزفول؛ 1 مهر 90 139
11 خطبه های نماز جمعه دزفول؛ 29 مهر 90 131
12 خطبه های نماز جمعه دزفول؛ 13 آبان 90 138
13 خطبه های نماز جمعه دزفول؛ 7 بهمن 90 133
14 خطبه های نماز جمعه دزفول؛ 27 اسفند 90 143
15 خطبه های نماز جمعه دزفول؛ 2 تیر 91 144
16 خطبه های نماز جمعه دزفول؛ 20 مرداد 91 132
17 خطبه های نماز جمعه دزفول؛ 21 مهر 91 137
18 خطبه های نماز جمعه دزفول؛ 22 دی 91 140
19 خطبه های نماز جمعه دزفول؛ 21 بهمن 91 139
20 خطبه های نماز جمعه دزفول؛ 3 فروردین 92 132
21 خطبه های نماز جمعه دزفول؛ 18 خرداد 92 136
22 خطبه های نماز جمعه دزفول؛ 22 شهریور 92 136
23 خطبه های نماز جمعه دزفول؛ 24 آبان 92 135
24 خطبه های نماز جمعه درفول؛ 29 آذر 92 132
25 خطبه های نماز جمعه دزفول؛ 2 فروردین 93 136
26 خطبه های نماز جمعه دزفول؛ 16 خرداد 93 131
27 خطبه های نماز جمعه دزفول؛ 31 مرداد 93 138
28 خطبه های نماز جمعه دزفول؛ 16 آبان 93 141
29 خطبه های نماز جمعه دزفول؛ 3 بهمن 93 137
30 خطبه های نماز جمعه دزفول؛ 2 فروردین 94 135
31 خطبه های نماز جمعه دزفول؛ 12 تیر 94 139
32 خطبه های نماز جمعه دزفول؛ 15 آبان 94 146
33 خطبه های نماز جمعه دزفول؛ 23 بهمن 94 143
34 خطبه های نماز جمعه دزفول؛ 14 فروردین 95 144
35 خطبه های نماز جمعه درفول؛ 28 خرداد 95 149
36 خطبه های نماز جمعه درفول؛ 16 مهر 95 153
37 خطبه های نماز جمعه دزفول؛ 8 بهمن 95 837
38 خطبه های نماز جمعه دزفول؛ 4 فروردین 96 628
39 خطبه های نماز جمعه دزفول؛ 12 خرداد 96 494
40 خطبه های نماز جمعه درفول؛ 28 مهر 96 322
41 خطبه های نماز جمعه درفول؛ 17 آذر 96 446
42 خطبه های نماز جمعه دزفول؛ 25 اسفند 96 140
43 خطبه های نماز جمعه دزفول؛ 4 خرداد 97 208