امام مهدى(عليه السلام) مى فرمايد: (أمّا أَمْوالُكُمْ فَلا نَقْبَلُها إِلاّ لِتَطَهَّرُوا، فَمَنْ شاءَ فَلْيَصِلْ وَمَنْ شاءَ فَلْيَقْطَعْ، فَما آتاني اللّهُ خَيْرٌ مِمّا آتاكُمْ) ;
امّا اموال شما، پس آن ها را نمى پذيريم، مگر به خاطر اين كه پاك شويد. پس هر كه مى خواهد، بپردازد، و هر كه نمى خواهد، نپردازد. آن چه را كه خدا به ما عطا كرده، از آن چه به شما عطا نموده بهتر است.
دکتر خسروپناه
خطبه های نماز جمعه


فیلتر عنوان     نمایش # 
# عنوان مطلب بازدیدها
1 خطبه های نماز جمعه دزفول؛ 22 مرداد 89 35
2 خطبه های نماز جمعه دزفول؛ 6 فرردین 89 29
3 خطبه های نماز جمعه دزفول؛ 16 مهر 89 31
4 خطبه های نماز جمعه دزفول؛ 16 بهمن 89 28
5 خطبه های نماز جمعه دزفول؛ 28 آبان 89 29
6 خطبه های نماز جمعه درفول؛ 6 فروردین 90 31
7 خطبه های نماز جمعه دزفول؛ 24 اردیبهشت 90 25
8 خطبه های نماز جمعه درفول؛ 29 خرداد 90 27
9 خطبه های نماز جمعه درفول؛ 24 تیر 90 31
10 خطبه های نماز جمعه دزفول؛ 1 مهر 90 25
11 خطبه های نماز جمعه دزفول؛ 29 مهر 90 22
12 خطبه های نماز جمعه دزفول؛ 13 آبان 90 19
13 خطبه های نماز جمعه دزفول؛ 7 بهمن 90 23
14 خطبه های نماز جمعه دزفول؛ 27 اسفند 90 25
15 خطبه های نماز جمعه دزفول؛ 2 تیر 91 22
16 خطبه های نماز جمعه دزفول؛ 20 مرداد 91 19
17 خطبه های نماز جمعه دزفول؛ 21 مهر 91 22
18 خطبه های نماز جمعه دزفول؛ 22 دی 91 22
19 خطبه های نماز جمعه دزفول؛ 21 بهمن 91 21
20 خطبه های نماز جمعه دزفول؛ 3 فروردین 92 20
21 خطبه های نماز جمعه دزفول؛ 18 خرداد 92 22
22 خطبه های نماز جمعه دزفول؛ 22 شهریور 92 22
23 خطبه های نماز جمعه دزفول؛ 24 آبان 92 22
24 خطبه های نماز جمعه درفول؛ 29 آذر 92 19
25 خطبه های نماز جمعه دزفول؛ 2 فروردین 93 21
26 خطبه های نماز جمعه دزفول؛ 16 خرداد 93 21
27 خطبه های نماز جمعه دزفول؛ 31 مرداد 93 23
28 خطبه های نماز جمعه دزفول؛ 16 آبان 93 23
29 خطبه های نماز جمعه دزفول؛ 3 بهمن 93 20
30 خطبه های نماز جمعه دزفول؛ 2 فروردین 94 25
31 خطبه های نماز جمعه دزفول؛ 12 تیر 94 27
32 خطبه های نماز جمعه دزفول؛ 15 آبان 94 31
33 خطبه های نماز جمعه دزفول؛ 23 بهمن 94 28
34 خطبه های نماز جمعه دزفول؛ 14 فروردین 95 28
35 خطبه های نماز جمعه درفول؛ 28 خرداد 95 35
36 خطبه های نماز جمعه درفول؛ 16 مهر 95 34
37 خطبه های نماز جمعه دزفول؛ 8 بهمن 95 693
38 خطبه های نماز جمعه دزفول؛ 4 فروردین 96 487
39 خطبه های نماز جمعه دزفول؛ 12 خرداد 96 365
40 خطبه های نماز جمعه درفول؛ 28 مهر 96 200
41 خطبه های نماز جمعه درفول؛ 17 آذر 96 271
42 خطبه های نماز جمعه دزفول؛ 25 اسفند 96 27
43 خطبه های نماز جمعه دزفول؛ 4 خرداد 97 44