امام مهدى(عليه السلام) مى فرمايد: (أَمَّا الْحَوادِثُ الْواقِعَةُ فَارْجِعوُا فيها إِلى رُواةِ حَديثِنا، فَإِنَّهُمْ حُجَّتي عَلَيْكُمْ وَأَنَا حُجَّةُ اللّهِ عَلَيْهِمْ) ;
امّا در رويدادهاى زمانه، به راويان حديث ما رجوع كنيد. آنان، حجت من بر شمايند و من، حجّت خدا بر آنانم.
دکتر خسروپناه
نقش مسجد در مقابله با جریان های انحرافی فرستادن به ایمیل

چکیده
جریان های مختلف فرهنگی در برابر اسلام ناب محمدی قرار گرفته اند این جریان ها که در این نگاشته به عنوان جریانهای ضد فرهنگ یاد شده است در صدد تخریب ایمان مؤمنان و اتحاد مسلمانان گام بر می دارند. استعمار بیگانگان نیز در ترویج این تفرقه گرایی نقش مؤثری داشته است. مسجد به عنوان نهاد درون دینی مهمترین مانع در برابر هجوم جریانهای انحرافی است. این مقال بر این است تا با معرفی برخی جریانهای انحرافی به ویژه فراماسونری و تصوف فرقه ای به نقش مؤثر مسجد در مقابله با این جریانها بپردازد. مسجد، پایگاه مقابله با فراماسونری و کانون تقابل با تصوف فرقه ای به شمار می آید. مسجد در برابر جریان های دیگر انحرافی همچون جریان شیطان پرستی، جریان بهائیت، جریان وهابیت، جریان ناسیونالیسم، جریان ابتذال فرهنگی، جریان کثرت گرایی دینی، جریان فمینیسم به خوبی می تواند مقاومت کند و فعالانه به ترویج اندیشه ناب محمدی(ص) بپردازد.


برای نمایش فایل این مطلب بر روی گزینه ذخیره سازی کلیک کنید.

ذخیره سازی مطلب