.

عبدالحسین خسروپناه

عبدالحسین خسروپناه مجتهد و فیلسوف علوم انسانی و مدرس خارج فقه نظام ولایی و سیاسی در حوزه علمیه قم و نویسنده کتابها و مقالات فلسفی و کلامی و فقهی و مدرس علوم اسلامی در دانشگاه ها و دریافت کننده جایزه بین المللی علوم انسانی اسلامی
 

به اذن الهی، حقیر اکنون دانشجوی دکتری مدرسی معارف اسلامی گرایش مبانی نظری اسلام در دانشگاه علامه طباطبایی هستم با اخذ سطح ۲ حوزه موفق به قبولی در دوره ارشد دانشگاه قرآن و حدیث رشته علوم حدیث گرایش کلام امامیه شدم با این پیشینه به نظر حضرتعالی، برای موفقیت بیشتر و تقویت بنیه علمی، در رشته تحصیلی ام، در حال حاضر و آینده ، جهت مطالعه، چه چیزی را پیشنهاد می فرمایید؟ (سیرمطالعاتی) پیشتر از راهنمایی تان متشکرم.

به اذن الهی، حقیر اکنون دانشجوی دکتری مدرسی معارف اسلامی گرایش مبانی نظری اسلام در دانشگاه علامه طباطبایی هستم با اخذ سطح ۲ حوزه موفق به قبولی در دوره ارشد دانشگاه قرآن و حدیث رشته علوم حدیث گرایش کلام امامیه شدم با این پیشینه به نظر حضرتعالی، برای موفقیت بیشتر و تقویت بنیه علمی، در رشته تحصیلی ام، در حال حاضر و آینده ، جهت مطالعه، چه چیزی را پیشنهاد می فرمایید؟ (سیرمطالعاتی) پیشتر از راهنمایی تان متشکرم.

سیر آموزش حکمت اسلامی طی شود این سیر در کانال بنده در ایتا هست

انتشار توسط:مهدی مصباحی