.

عبدالحسین خسروپناه

عبدالحسین خسروپناه مجتهد و فیلسوف علوم انسانی و مدرس خارج فقه نظام ولایی و سیاسی در حوزه علمیه قم و نویسنده کتابها و مقالات فلسفی و کلامی و فقهی و مدرس علوم اسلامی در دانشگاه ها و دریافت کننده جایزه بین المللی علوم انسانی اسلامی
 

سؤال بنده در مورد ادوار تاریخ اروپاست، می‌خواستم ببینم چنانچه شروع رنسانس رو از سقوط روم شرقی حساب کنیم(بیزانس)، پایان رنسانس چه زمانی است و چه اتفاق تاریخی رو پایان رنسانس، در نظر می‌گیرند؟ و به طور کلی در نظر گرفتن ۴ دوره(باستان، قرون وسطی، رنسانس، دوران جدید) تقسیم‌بندی صحیحی به نظر می‌رسد؟

سؤال بنده در مورد ادوار تاریخ اروپاست، می‌خواستم ببینم چنانچه شروع رنسانس رو از سقوط روم شرقی حساب کنیم(بیزانس)، پایان رنسانس چه زمانی است و چه اتفاق تاریخی رو پایان رنسانس، در نظر می‌گیرند؟ و به طور کلی در نظر گرفتن ۴ دوره(باستان، قرون وسطی، رنسانس، دوران جدید) تقسیم‌بندی صحیحی به نظر می‌رسد؟

غرب شش دوره معرفتی را طی کرد ۱. دوره باستان از طالس تا مرگ ارسطو ۲. هلنیزم از ۴۰۰ قبل از میلاد تا قرن پنجم ۳. قرون وسطی از قرن پنجم تا قرن پانزدهم ۴. رنسانس در قرن شانزدهم ۵. دوره جدید در قرن ۱۷ و ۱۸ ۶. دوره معاصر قرن نوزدهم تاکنون
البته می‌توان از نگاه دیگر غرب را به سه دوره سنتی و مدرن و پسامدرن تقسیم کرد.

انتشار توسط:مهدی مصباحی