.

عبدالحسین خسروپناه

عبدالحسین خسروپناه مجتهد و فیلسوف علوم انسانی و مدرس خارج فقه نظام ولایی و سیاسی در حوزه علمیه قم و نویسنده کتابها و مقالات فلسفی و کلامی و فقهی و مدرس علوم اسلامی در دانشگاه ها و دریافت کننده جایزه بین المللی علوم انسانی اسلامی
 

تبیین الگوی حکمی اجتهادی؛ دانشگاه امام صادق ع؛ واحد خواهران

الگوی حکمی اجتهادی

تبیین الگوی حکمی اجتهادی؛ دانشگاه امام صادق ع؛ واحد خواهران

الگوی حکمی اجتهادی از جمله نظریه های استاد خسروپناه است که برای اسلامی سازی علوم انسانی مطرح شده است. این سخنرانی در تاریخ 21 دی ماه 1399 در دانشگاه امام صادق ع برای واحد خواهران ارائه شده است.

انتشار توسط: مدیر سایت

بدون نظر

یک نظر ارسال کنید