.

عبدالحسین خسروپناه

عبدالحسین خسروپناه مجتهد و فیلسوف علوم انسانی و مدرس خارج فقه نظام ولایی و سیاسی در حوزه علمیه قم و نویسنده کتابها و مقالات فلسفی و کلامی و فقهی و مدرس علوم اسلامی در دانشگاه ها و دریافت کننده جایزه بین المللی علوم انسانی اسلامی
 

فلسفه حكمت‌متعاليه

فلسفه حکمت متعالیه استاد خسروپناه

فلسفه حكمت‌متعاليه

فلسفة فلسفة اسلامي نگاهي برون سازماني به فلسفة اسلامي است كه شاخه‌اي ازآن فلسفة حكمت‌متعاليه است. ملاصدرا نظامی فکری و فلسفی تأسیس کرد که جامع روش ‌ها وامتیازات مکاتب پیش ازخود و امتیازاتی بیش ازآنها بود. وی باملاحظة نیازها و اقتضائات عصرخود برای تامین پاسخ‌های کافی و راه حل‌های مناسب برای مشکلات فکری وفرهنگی آن دوران، نظامی طراحی کرد که عقل، عرفان و وحی را در رسیدن به هدف موردنظر همراه ساخت وبا برقراری تعامل میان آن سه، درافقی بالاتر ازکلام وجدل، به حلّ مسایل مختلف فلسفی، فکری واعتقادی پرداخت. چيستي حکمت متعالیه، موضوع، غايت، قلمرو، روش شناسی، نسبت آن با مكاتب ديگر، علل وعوامل تاسيس وآسيب‌شناسي آن، مباحث تشکیل دهندة این جستار می باشند هستند.

 

دریافت مقاله

انتشار توسط:مهدی مصباحی

بدون نظر

یک نظر ارسال کنید