.

عبدالحسین خسروپناه

عبدالحسین خسروپناه مجتهد و فیلسوف علوم انسانی و مدرس خارج فقه نظام ولایی و سیاسی در حوزه علمیه قم و نویسنده کتابها و مقالات فلسفی و کلامی و فقهی و مدرس علوم اسلامی در دانشگاه ها و دریافت کننده جایزه بین المللی علوم انسانی اسلامی
 

Archive

چرا لیبرالیسم را یکی از اضلاع و پایه‌های دنیای مدرن قرار نمی‌دهیم؟ با توجه به اهمیت آن و تاثیرش در مکاتب فکری و فرهنگی و… مغرب زمین؟

گوهر مدرن که در قرن شانزدهم مستقر شد سه چیز است اومانیسم و سوبجکتیویسم و سکولاریسم این سه رکن در همه ایسم‌های فلسفی(آمپریسم، راسیونالیسم، ایدیالیسم، پوزیتیویسم، اگزیستانسیالیسم...

سؤال بنده در مورد ادوار تاریخ اروپاست، می‌خواستم ببینم چنانچه شروع رنسانس رو از سقوط روم شرقی حساب کنیم(بیزانس)، پایان رنسانس چه زمانی است و چه اتفاق تاریخی رو پایان رنسانس، در نظر می‌گیرند؟ و به طور کلی در نظر گرفتن ۴ دوره(باستان، قرون وسطی، رنسانس، دوران جدید) تقسیم‌بندی صحیحی به نظر می‌رسد؟

غرب شش دوره معرفتی را طی کرد ۱. دوره باستان از طالس تا مرگ ارسطو ۲. هلنیزم از ۴۰۰ قبل از میلاد تا قرن پنجم ۳. قرون وسطی از قرن...