.

عبدالحسین خسروپناه

عبدالحسین خسروپناه مجتهد و فیلسوف علوم انسانی و مدرس خارج فقه نظام ولایی و سیاسی در حوزه علمیه قم و نویسنده کتابها و مقالات فلسفی و کلامی و فقهی و مدرس علوم اسلامی در دانشگاه ها و دریافت کننده جایزه بین المللی علوم انسانی اسلامی
 

درسگفتار شرح مقدمه قیصری بر فصوص الحکم

فهرست صوتی

1. جلسه 1
2. جلسه 2
3. جلسه 3
4. جلسه 4
5. جلسه 5
6. جلسه 6
7. جلسه 7
8. جلسه 8
9. جلسه 9
10. جلسه 10
11. جلسه 11
12. جلسه 12
13. جلسه 13
14. جلسه 14

توضیحات

این کتاب از تالیفات عارف بلند مرتبه داود قیصری است. مؤلف در مقدمه کتاب می‌گوید: «و سمیت الکتاب بمطلع خصوص الکلم فی معانی فصوص الحکم» بنابر این، نام کتاب «مطلع خصوص الکلم فی معانی فصوص الحکم» است و آن طور که برخی گمان نموده‌اند این عنوان صرفا نام مقدمه کتاب نیست بلکه کل کتاب اعم از مقدمات دوازده گانه و شرح فصوص به این نام، نامیده شده است.
این کتاب شرحی غیر مزجی به طریق «قال – اقول» بر یکی از مهمترین آثار ابن عربی در عرفان نظری یعنی کتاب «فصوص الحکم» است و به دلیل امتیازات آن نسبت به سایر شروح پیوسته از منابع آموزشی در این رشته بوده و اکنون نیز به عنوان یک متن آموزشی در عرفان نظری مورد توجه است.
مؤلف کتاب «داود بن محمود بن محمد رومی قیصری» است که یکی از شارحان برجسته مکتب عرفانی محیی الدین عربی و برجسته‌ترین شاگرد ابو الغنایم عبد الرزاق کاشانی است.

تدریس این کتاب توسط استاد خسروپناه در سال های  پیش انجام شده است. اینک شرح مقدمه آن تقدیم می گردد.

سخنران: استاد خسروپناه
Labels: اخلاق و عرفان, عرفان نظری
نوع: تدریس

Available On

iTunes

بدون نظر

یک نظر ارسال کنید