.

عبدالحسین خسروپناه

عبدالحسین خسروپناه مجتهد و فیلسوف علوم انسانی و مدرس خارج فقه نظام ولایی و سیاسی در حوزه علمیه قم و نویسنده کتابها و مقالات فلسفی و کلامی و فقهی و مدرس علوم اسلامی در دانشگاه ها و دریافت کننده جایزه بین المللی علوم انسانی اسلامی
 

درسگفتار معرفی و نقد فرق صوفیه

فهرست صوتی

1. جلسه 1
2. جلسه 2
3. جلسه 3
4. جلسه 4
5. جلسه 5
6. جلسه 6
7. جلسه 7
8. جلسه 8
9. جلسه 9
10. جلسه 10
11. جلسه 11
12. جلسه 12
13. جلسه 13
14. جلسه 14
15. جلسه 15
16. جلسه 16
17. جلسه 17
18. جلسه 18
19. جلسه 19
20. جلسه 20
21. جلسه 21
22. جلسه 22

توضیحات

اين درس در سال تحصيلي 84-85 به دانش‌پژوهان دوره تربيت محقق عرفان اسلامي(1) در مرکز آموزشي ـ پژوهشي دائره‌المعارف علوم عقلي اسلامي وابسته به مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) ارائه شده است.

استاد عبدالحسين خسروپناه در اين جلسات ابتدا به پاره‌اي مباحث مقدماتي و مبنايي تصوف اشاره نموده و سپس به ذکر مهم‌ترين فرقه‌هاي اهل تصوف در جهان اسلام مي‌پردازند. بررسي و نقد اهم فرقه‌هاي تصوف در ايران، بويژه فرقه نعمت‌اللهيه گناباديه، فرقه ذهبيه و فرقه اهل حق عمده مباحث استاد را تشکيل مي‌دهد که با رويکردي اعتقادي ـ تاريخي بدان مي‌پردازند.

سخنران: استاد خسروپناه
برچسب: تصوف
نوع: تدریس

Available On

iTunes

بدون نظر

یک نظر ارسال کنید