.

عبدالحسین خسروپناه

عبدالحسین خسروپناه مجتهد و فیلسوف علوم انسانی و مدرس خارج فقه نظام ولایی و سیاسی در حوزه علمیه قم و نویسنده کتابها و مقالات فلسفی و کلامی و فقهی و مدرس علوم اسلامی در دانشگاه ها و دریافت کننده جایزه بین المللی علوم انسانی اسلامی
 

سلسله مباحث حکمی سازی علوم انسانی

فهرست صوتی

1. جلسه 1
2. جلسه 2
3. جلسه 3
4. جلسه 4
5. جلسه 5
6. جلسه 6
7. جلسه 7
8. جلسه 8
9. جلسه 9
10. جلسه 10
11. جلسه 11
12. جلسه 12
13. جلسه 13
14. جلسه 14
15. جلسه 15
16. جلسه 16
17. جلسه 17
18. جلسه 18
19. جلسه 19
20. جلسه 20
21. جلسه 21
22. جلسه 22
23. جلسه 23
24. جلسه 24
25. جلسه 25
26. جلسه 26
27. جلسه 27
28. جلسه 28
29. جلسه 29
30. جلسه 30
31. جلسه 31
32. جلسه 32
33. جلسه 33
34. جلسه 34
35. جلسه 35
36. جلسه 36
37. جلسه 37
38. جلسه 38
39. جلسه 39
40. جلسه 40

توضیحات

این مباحث تلاشی برای تحول در علوم انسانی است که در جمع اساتید دانشگاه علامه طباطبایی تهران شروع شده و همچنان ادامه دارد.

سخنران: استاد خسروپناه
برچسب: اسلامی سازی علوم انسانی
نوع: تدریس

Available On

iTunes

بدون نظر

یک نظر ارسال کنید