.

عبدالحسین خسروپناه

عبدالحسین خسروپناه مجتهد و فیلسوف علوم انسانی و مدرس خارج فقه نظام ولایی و سیاسی در حوزه علمیه قم و نویسنده کتابها و مقالات فلسفی و کلامی و فقهی و مدرس علوم اسلامی در دانشگاه ها و دریافت کننده جایزه بین المللی علوم انسانی اسلامی
 

اخبار

نامه آستاد خسروپناه به آقای سروش

آقای سروش! امروز روز امتحان شماست.

جناب عبدالکریم سروش بار دیگر قلم به نصیحت تفرقه‌آمیز برداشتی و مراجع عظام و مشایخ حوزه علمیه را با ظاهری خیرخواهانه خطاب قرار دادی...

فلسفه انسان

درسگفتارهای فلسفه انسان

سلسله مباحث فلسفه انسان در نرم افزار نسیم حکمت 1و2 تدوین و عرضه شد که اکنون به علاقه مندان تقدیم می شود...

فلسفه علم

درسگفتارهای فلسفه علم

سلسله مباحث فلسفه علم که در نرم افزار نسیم حکمت 1و2 تدوین و عرضه شد، اکنون به علاقه مندان تقدیم می شود...

فلسفه حقوق

درسگفتارهای فلسفه حقوق

سلسله مباحث فلسفه حقوق که در نرم افزار نسیم حکمت 1و2 تدوین و عرضه شده بود اکنون به علاقه منذان تقدیم می شود...

فلسفه اخلاق

درسگفتارهای فلسفه اخلاق

سلسله مباحث فلسفه اخلاق که در نرم افزار نسیم حکمت 1و2 تدوین و عرضه شده بود اکنون به علاقه مندان تقدیم می شود...

وحی شناسی

درسگفتارهای وحی شناسی

سلسله مباحث وحی شناسی که در نرم افزار نسیم حکمت 1و2 تدوین شده بود و اکنون در اختیار علاقه مندان قرار می گیرد استاد خسروپناه در این مباحث به نقد اندیشه...

گزیده مباحث عرفان نظری

گزیده مباحث عرفان نظری

سلسله مباحث عرفان نظری که به اختصار توسط استاد خسروپناه دزفولی در موسسه حکمت و فلسفه ایران ایراد شده است....