.

عبدالحسین خسروپناه

عبدالحسین خسروپناه مجتهد و فیلسوف علوم انسانی و مدرس خارج فقه نظام ولایی و سیاسی در حوزه علمیه قم و نویسنده کتابها و مقالات فلسفی و کلامی و فقهی و مدرس علوم اسلامی در دانشگاه ها و دریافت کننده جایزه بین المللی علوم انسانی اسلامی
 

فلسفه اسلامی

چکیده الشواهد الربوبیه

درسگفتار چکیده الشواهد الربوبیه

اَلَّشواهِدُ الرُّبوبیَّه فِی الْمَناهِجِ السُّلوکیَّه کتابی در فلسفه و حکمت اسلامی، نوشته حکیم و فیلسوف شیعی، صدرالدین محمد بن ابراهیم شیرازی. این کتاب از مهم‌ترین آثار فلسفی ملا صدرا است؛ چرا که در آن، همه‌اندیشه‌های فلسفی او(در زمینه‌های مختلفِ...

عقل نظری در فلسفه و شریعت

عقل نظری در فلسفه و شریعت

سلسله مباحث عقل نظری در فلسفه و شریعت در جمع در جمع هیات رییسه دانشگاه آزاد اسلامی ۲۹ دی ۹۹ [ai_playlist id="11022"]...

اموزش فلسفه

درسگفتار های کتاب آموزش فلسفه

دروس آموزش کتاب آموزش فلسفه تالیف مرحوم استاد مصباح یزدی توسط استاد خسروپناه تقدیم می شود. ادامه مباحث افزوده خواهد شد.  [ai_playlist id="10905"]...

درسگفتار الشواهد الربوبیه؛ مشهد دوم

اَلَّشواهِدُ الرُّبوبیَّه فِی الْمَناهِجِ السُّلوکیَّه کتابی در فلسفه و حکمت اسلامی، نوشته حکیم و فیلسوف شیعی، صدرالدین محمد بن ابراهیم شیرازی. این کتاب از مهم‌ترین آثار فلسفی ملا صدرا است؛ چرا که در آن، همه‌اندیشه‌های فلسفی او(در زمینه‌های مختلفِ...

الشواهد الربوبیه استاد خسروپناه

درسگفتار الشواهد الربوبیه؛ مشهد اول

اَلَّشواهِدُ الرُّبوبیَّه فِی الْمَناهِجِ السُّلوکیَّه کتابی در فلسفه و حکمت اسلامی، نوشته حکیم و فیلسوف شیعی، صدرالدین محمد بن ابراهیم شیرازی. این کتاب از مهم‌ترین آثار فلسفی ملا صدرا است؛ چرا که در آن، همه‌اندیشه‌های فلسفی او(در زمینه‌های مختلفِ...