.

عبدالحسین خسروپناه

عبدالحسین خسروپناه مجتهد و فیلسوف علوم انسانی و مدرس خارج فقه نظام ولایی و سیاسی در حوزه علمیه قم و نویسنده کتابها و مقالات فلسفی و کلامی و فقهی و مدرس علوم اسلامی در دانشگاه ها و دریافت کننده جایزه بین المللی علوم انسانی اسلامی
 

برای شناخت افکار و نقد مبانی آقایان ملکیان و طباطباییِ صاحب کتاب تطور شیعه به کدام کتاب یا مقاله رجوع کنیم؟

برای شناخت افکار و نقد مبانی آقایان ملکیان و طباطباییِ صاحب کتاب تطور شیعه به کدام کتاب یا مقاله رجوع کنیم؟

دو کتاب در زمینه معنویت و نقد جناب ملکیان نوشته دکتر سید احمد غفاری نشر موسسه حکمت و فلسفه ایران و کتاب جناب سلیمانیان در نقد کتاب مکتب در فرایند تکامل مدرسی طباطبایی مطالعه شود.

انتشار توسط:مهدی مصباحی