.

عبدالحسین خسروپناه

عبدالحسین خسروپناه مجتهد و فیلسوف علوم انسانی و مدرس خارج فقه نظام ولایی و سیاسی در حوزه علمیه قم و نویسنده کتابها و مقالات فلسفی و کلامی و فقهی و مدرس علوم اسلامی در دانشگاه ها و دریافت کننده جایزه بین المللی علوم انسانی اسلامی
 

درباره نسبت حکمت متعالیه و تمدن اسلامی کارهای متعددی انجام شده اول باید آن‌ها دید تا کار تکراری نشود همچنین نباید عنوان کلی پیشنهاد داد و باید به کار بست مثلا یکی از اصول حکمت صدرایی مانند حرکت جوهری و یک مساله تمدنی مانند مردم سالاری با سلامت معنوی پرداخت.

درباره نسبت حکمت متعالیه و تمدن اسلامی کارهای متعددی انجام شده اول باید آن‌ها دید تا کار تکراری نشود همچنین نباید عنوان کلی پیشنهاد داد و باید به کار بست مثلا یکی از اصول حکمت صدرایی مانند حرکت جوهری و یک مساله تمدنی مانند مردم سالاری با سلامت معنوی پرداخت.

آموزش فلسفه استاد مصباح و سه جلد نظام فلسفه صدرایی جناب عبودیت و بعد سیر حکمت در اروپا خوانده شود.

انتشار توسط:مهدی مصباحی