.

عبدالحسین خسروپناه

عبدالحسین خسروپناه مجتهد و فیلسوف علوم انسانی و مدرس خارج فقه نظام ولایی و سیاسی در حوزه علمیه قم و نویسنده کتابها و مقالات فلسفی و کلامی و فقهی و مدرس علوم اسلامی در دانشگاه ها و دریافت کننده جایزه بین المللی علوم انسانی اسلامی
 

سؤال بنده از استاد این است که چگونه می‌توان به یقین دست یافت. یکی از طلبه‌ها، که اهل مطالعه هست و اهل تفکر نمی‌تواند به یقین دست پیدا کند. لطفا راهنمایی فرمایید.

سؤال بنده از استاد این است که چگونه می‌توان به یقین دست یافت. یکی از طلبه‌ها، که اهل مطالعه هست و اهل تفکر نمی‌تواند به یقین دست پیدا کند. لطفا راهنمایی فرمایید.

یقین گاهی روان‌شناختی است که خیلی‌ها به راحتی بدان دست می یابند و گاهی یقین منطقی است که راهش برهان و دانستن علم منطق و قواعد ان است و گاهی یقین دینی است که علاوه بر داشتن یقین معرفتی و منطقی یافتن ایمانی قوی است که منشا اعمال صالح و طرد کارهای خلاف است. این نوع یقین با کسب معرفت و عمل صالح به دست می‌آید.

انتشار توسط:مهدی مصباحی