.

عبدالحسین خسروپناه

عبدالحسین خسروپناه مجتهد و فیلسوف علوم انسانی و مدرس خارج فقه نظام ولایی و سیاسی در حوزه علمیه قم و نویسنده کتابها و مقالات فلسفی و کلامی و فقهی و مدرس علوم اسلامی در دانشگاه ها و دریافت کننده جایزه بین المللی علوم انسانی اسلامی
 

من دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی هستم در مرحله انتخاب موضوع رساله، علاقه دارم مسئله‌ام با رویکرد اسلامی تدوین شود. لطفاً در این خصوص راهنمایی بفرمایید. موضوعاتی که در عصر حاضر دارای اولویت است را مرقوم بفرمایید.

من دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی هستم در مرحله انتخاب موضوع رساله، علاقه دارم مسئله‌ام با رویکرد اسلامی تدوین شود. لطفاً در این خصوص راهنمایی بفرمایید. موضوعاتی که در عصر حاضر دارای اولویت است را مرقوم بفرمایید.

می‌توانید اصول حاکم بر مدیریت آموزشی را با روش حکمی اجتهادی تحقیق کنید برای این هدف کتاب بیست گفتار نشر بوستان کتاب مطالعه شود.

انتشار توسط:مهدی مصباحی