.

عبدالحسین خسروپناه

عبدالحسین خسروپناه مجتهد و فیلسوف علوم انسانی و مدرس خارج فقه نظام ولایی و سیاسی در حوزه علمیه قم و نویسنده کتابها و مقالات فلسفی و کلامی و فقهی و مدرس علوم اسلامی در دانشگاه ها و دریافت کننده جایزه بین المللی علوم انسانی اسلامی
 

پیشنهادتون برای یک طلبه به صورت غیر تخصصی برای آشنایی خوب از مسائل جامعه شناسی و مباحث فلسفی و بنیادین آن و آشنایی با نظرات هم در فضای اسلامی و هم غربی اولا چه کتابهایی است دوما پیگیری آثار و مطالب چه اساتیدی است؟

پیشنهادتون برای یک طلبه به صورت غیر تخصصی برای آشنایی خوب از مسائل جامعه شناسی و مباحث فلسفی و بنیادین آن و آشنایی با نظرات هم در فضای اسلامی و هم غربی اولا چه کتابهایی است دوما پیگیری آثار و مطالب چه اساتیدی است؟

آموزش فلسفه استاد مصباح و سه جلد نظام فلسفه صدرایی جناب عبودیت و بعد سیر حکمت در اروپا خوانده شود.

انتشار توسط:مهدی مصباحی