.

عبدالحسین خسروپناه

عبدالحسین خسروپناه مجتهد و فیلسوف علوم انسانی و مدرس خارج فقه نظام ولایی و سیاسی در حوزه علمیه قم و نویسنده کتابها و مقالات فلسفی و کلامی و فقهی و مدرس علوم اسلامی در دانشگاه ها و دریافت کننده جایزه بین المللی علوم انسانی اسلامی
 

چندی پیش سریال مستندی از تلوزیون پخش شد که نام آن سریال مرگ نسبی بود، در آن سریال افراد نزدیک به مرگ که حالت بیهوشی پیدا کرده بودند، خود را جدا از بدن می‌دیدند، وتقریبا همه آنها تونلی از نور مشاهده می‌کردند و پس از طی آن وارد عالم دیگری می‌شدند با تجربیات تقریبا مشابه و ظاهرا مرگ برای همه آن‌ها اگر چه حتی مقید به مسائل مذهبی نبودند و انسان گناه‌کاری نیز بودند دلچسب و زیبابود، البته این تجربیات منحصر به این سریال نیست و وجودچنین تجربیاتی به اثبات رسیده است بنده نیز فردی را می‌شناختم که تجربه‌ای مشابه همین حالات داشت، تجربیات به این شکل ظاهرا مغایرتی با تعدادی از روایات معتبر ما درخصوص حالات پس از مرگ دارد. می‌خواستم توضیحاتی در این خصوص بفرمایید.

چندی پیش سریال مستندی از تلوزیون پخش شد که نام آن سریال مرگ نسبی بود، در آن سریال افراد نزدیک به مرگ که حالت بیهوشی پیدا کرده بودند، خود را جدا از بدن می‌دیدند، وتقریبا همه آنها تونلی از نور مشاهده می‌کردند و پس از طی آن وارد عالم دیگری می‌شدند با تجربیات تقریبا مشابه و ظاهرا مرگ برای همه آن‌ها اگر چه حتی مقید به مسائل مذهبی نبودند و انسان گناه‌کاری نیز بودند دلچسب و زیبابود، البته این تجربیات منحصر به این سریال نیست و وجودچنین تجربیاتی به اثبات رسیده است بنده نیز فردی را می‌شناختم که تجربه‌ای مشابه همین حالات داشت، تجربیات به این شکل ظاهرا مغایرتی با تعدادی از روایات معتبر ما درخصوص حالات پس از مرگ دارد. می‌خواستم توضیحاتی در این خصوص بفرمایید.

تجربه نزدیک به مرگ واقعیتی است که برای برخی افراد تحقق یافته و باعث تحول روحی تجربه گران می‌شود آنقدر این تجربه مبهم وهمراه با تفسیر مختلف افراد است که قابلیت سنجش دقیق ندارد تا تعارضش با روایات معلوم گردد چون آیات و روایات بسیار دقیق مواقف بعد از مرگ را بیان کرده‌اند واین افراد تنها بین دنیا و قبل از مرگ را محدود چشیدند.

انتشار توسط:مهدی مصباحی