.

عبدالحسین خسروپناه

عبدالحسین خسروپناه مجتهد و فیلسوف علوم انسانی و مدرس خارج فقه نظام ولایی و سیاسی در حوزه علمیه قم و نویسنده کتابها و مقالات فلسفی و کلامی و فقهی و مدرس علوم اسلامی در دانشگاه ها و دریافت کننده جایزه بین المللی علوم انسانی اسلامی
 

استاد خسروپناه Tag

نامه اقای خسروپناه

آقای سروش! امروز روز امتحان شماست.

جناب عبدالکریم سروش بار دیگر قلم به نصیحت تفرقه‌آمیز برداشتی و مراجع عظام و مشایخ حوزه علمیه را با ظاهری خیرخواهانه خطاب قرار دادی...

فلسفه انسان

درسگفتارهای فلسفه انسان

سلسله مباحث فلسفه انسان در نرم افزار نسیم حکمت 1و2 تدوین و عرضه شد که اکنون به علاقه مندان تقدیم می شود...

فلسفه علم

درسگفتارهای فلسفه علم

سلسله مباحث فلسفه علم که در نرم افزار نسیم حکمت 1و2 تدوین و عرضه شد، اکنون به علاقه مندان تقدیم می شود...

فلسفه حقوق

درسگفتارهای فلسفه حقوق

سلسله مباحث فلسفه حقوق که در نرم افزار نسیم حکمت 1و2 تدوین و عرضه شده بود اکنون به علاقه منذان تقدیم می شود...

فلسفه اخلاق

درسگفتارهای فلسفه اخلاق

سلسله مباحث فلسفه اخلاق که در نرم افزار نسیم حکمت 1و2 تدوین و عرضه شده بود اکنون به علاقه مندان تقدیم می شود...