.

عبدالحسین خسروپناه

عبدالحسین خسروپناه مجتهد و فیلسوف علوم انسانی و مدرس خارج فقه نظام ولایی و سیاسی در حوزه علمیه قم و نویسنده کتابها و مقالات فلسفی و کلامی و فقهی و مدرس علوم اسلامی در دانشگاه ها و دریافت کننده جایزه بین المللی علوم انسانی اسلامی
 

فقه الاجتماع

درسگفتارهای قواعد فقهیه

درسگفتارهای قواعد فقهیه

تدریس کتاب قواعد فقهیه تالیف استاد ایروانی محور اصلی مباحث این دروس است. استاد خسروپناه با شرح این کتاب به تبیین مبانی قواعد پرداخته و این قواعد را به زبانی...

درسگفتارهای حکمت و فقاهت حکمرانی

درسگفتارهای حکمت و فقاهت حکمرانی

درس خارج حکمت و فقاهت حکمرانی توسط استاد خسروپناه یکی از جدیدترین عناوین دروس خارج است که تاکنون کمتر بدان توجه شده و از اهمیت بسیار برخوردار است. این دروس...

ایدئولوژِهای اجتماعی

درسگفتارهای ایدئولوژی های اجتماعی

جلسات آمورزشی فقه الاجتماع با موضوع ایدئولوژی های اجتماعی در موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران توسط استاد خسروپناه برگزار شده که تمام فایل آن تقدیم می شود.  [ai_playlist id="10773"]...

فلسفه فقه الاجتماع

درس خارج فقه؛ فلسفه فقه الاجتماع

درس خارج فقه با عنوان فلسفه فقه توسط استاد خسروپناه در موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران برگزار شده که تمام جلسات آن تقدیم دانش پژوهان می گردد. [ai_playlist id="10742"]...