.

عبدالحسین خسروپناه

عبدالحسین خسروپناه مجتهد و فیلسوف علوم انسانی و مدرس خارج فقه نظام ولایی و سیاسی در حوزه علمیه قم و نویسنده کتابها و مقالات فلسفی و کلامی و فقهی و مدرس علوم اسلامی در دانشگاه ها و دریافت کننده جایزه بین المللی علوم انسانی اسلامی
 

فقه الاجتماع

درسگفتارهای حکمت و فقاهت حکمرانی

درسگفتارهای حکمت و فقاهت حکمرانی

درس خارج حکمت و فقاهت حکمرانی توسط استاد خسروپناه یکی از جدیدترین عناوین دروس خارج است که تاکنون کمتر بدان توجه شده و از اهمیت بسیار برخوردار است. این دروس...

ایدئولوژِهای اجتماعی

درسگفتارهای ایدئولوژی های اجتماعی

جلسات آمورزشی فقه الاجتماع با موضوع ایدئولوژی های اجتماعی در موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران توسط استاد خسروپناه برگزار شده که تمام فایل آن تقدیم می شود.  [ai_playlist id="10773"]...

فلسفه فقه الاجتماع

درس خارج فقه؛ فلسفه فقه الاجتماع

درس خارج فقه با عنوان فلسفه فقه توسط استاد خسروپناه در موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران برگزار شده که تمام جلسات آن تقدیم دانش پژوهان می گردد. [ai_playlist id="10742"]...