.

عبدالحسین خسروپناه

عبدالحسین خسروپناه مجتهد و فیلسوف علوم انسانی و مدرس خارج فقه نظام ولایی و سیاسی در حوزه علمیه قم و نویسنده کتابها و مقالات فلسفی و کلامی و فقهی و مدرس علوم اسلامی در دانشگاه ها و دریافت کننده جایزه بین المللی علوم انسانی اسلامی
 

فلسفه اسلامی

چکیده الشواهد الربوبیه

درسگفتار چکیده الشواهد الربوبیه

اَلَّشواهِدُ الرُّبوبیَّه فِی الْمَناهِجِ السُّلوکیَّه کتابی در فلسفه و حکمت اسلامی، نوشته حکیم و فیلسوف شیعی، صدرالدین محمد بن ابراهیم شیرازی. این کتاب از مهم‌ترین آثار فلسفی ملا صدرا است؛ چرا که در آن، همه‌اندیشه‌های فلسفی او(در زمینه‌های مختلفِ...

فلسفه حکمت متعالیه استاد خسروپناه

فلسفه حكمت‌متعاليه

فلسفة فلسفة اسلامي نگاهي برون سازماني به فلسفة اسلامي است كه شاخه‌اي ازآن فلسفة حكمت‌متعاليه است. ملاصدرا نظامی فکری و فلسفی تأسیس کرد که جامع روش ‌ها وامتیازات مکاتب پیش...