.

عبدالحسین خسروپناه

عبدالحسین خسروپناه مجتهد و فیلسوف علوم انسانی و مدرس خارج فقه نظام ولایی و سیاسی در حوزه علمیه قم و نویسنده کتابها و مقالات فلسفی و کلامی و فقهی و مدرس علوم اسلامی در دانشگاه ها و دریافت کننده جایزه بین المللی علوم انسانی اسلامی
 

Shop

درآمدی بر معرفت شناسی نوصدرایی (جلد اول: تحلیل معرفت)

کتاب حاضر عهده دار توضیح و رفع ابهامات در مبادی تصوری و مبادی تصدیقی «معرفت نوصدرایی» است تا در بخشهای آینده به دو پرسش اصلی رئالیسم معرفتی یعنی «ارزش شناخت» و «تحصیل معرفت» بپردازد. هدف این کتاب بازشناسی و بازسازی مبادی تصوری و تصدیقی «معرفت شناسی نوصدرایی» سازگار با نظریات و لوازم «هستی شناسی شناخت در حکمت صدرایی است.»
این کتاب به ده فصل تقسیم بندی شده است، در فصل اول به معرفت شناسی نوصداریی، در فصل دوم به علم حضوری و مناط حقیقی معرفت، در فصل سوم به معرفت تصویری و تصدیقی، در فصل چهارم به قضیه و تحلیل معرفت شناختی آن، در فصل پنجم به شناخت کلی، در فصل ششم به شناخت مفهومی و انتزاعی، در فصل هفتم شناخت اعتباری، در فصل هشتم به ظن و یقین در معرفت تصدیقی، در فصل نهم به معرفت روشمند و دانش مدون، در فصل دهم به معرفت در معرفت شناسی معاصر و نوصداریی می پردازد.

 

برای خرید کتاب کلیک کنید

توضیحات

معرفت شناسی دانشی است که در باب معرفت و شناخت نظریه پردازی می کند و در باب ماهیت، حدود، پیش فرضها و مبانی معرفت نظریه پردازی می کند و شامل معرفت شناسی مطلق و معرفت شناسی مضاعف مانند معرفت شناسی علم، معرفت شناسی معرفت دینی، معرفت شناسی عرفان و شهود و دیگر گونه های معرفتی است. براساس رویکردهای فلسفی، معرفت شناس و فیلسوف معرفت نظریه پردازی خویش را بر یکی از رویکردهای زیر استوار داشته است:
معرفت شناسی های مبتنی بر فلسفه اسلامی، در این سنت فلسفی چندین نظام معرفت شناسی وجود دارد و یا میتوان بر اساس نظرات فیلسوفان مسلمان آنها را تنسیق و تدوین نمود، مانند نظام معرفت شناسی سینوی، صدرایی یا نوصدرایی.
معرفت شناسی های مدرن که مبتنی بر آراء فیلسوفان عقلگرا یا تجربه گرای قرون جدید غرب هستند و نظام های معرفت شناختی دکارت، لاک، هیوم و کانت از اهمیتی بسیار برخوردارند.
معرفت شناسی های مبتنی بر فلسفه تحلیلی که عموما با عنوان «معرفت شناسی معاصر» از آن یاد می شود.
معرفت شناسی های مبتنی بر فلسفه های اروپایی مانند هرمنوتیک فلسفی، ساختگرایی، پساساختگرایی و مانند آن.
مرگ معرفت شناسی نیز رویکردی در میان فلسفه های پست مدرن است که منکر امکان دانشی مدون در باب معرفت است.
کتاب حاضر عهده دار توضیح و رفع ابهامات در مبادی تصوری و مبادی تصدیقی «معرفت نوصدرایی» است تا در بخشهای آینده به دو پرسش اصلی رئالیسم معرفتی یعنی «ارزش شناخت» و «تحصیل معرفت» بپردازد. ادعای اصلی این کتاب این است که «فلسفه معرفت» در اندیشه نوصدرایی که شامل دو بخش «هستی شناسی شناخت» و «معرفت شناسی»است، علی الاصول باید دارای انسجام باشد و نوصدرائیان از همان مفاهیم و ادلهای در معرفت شناسی استفاده کنند که مبتنی بر حکمت صدرایی است اما در مقام تحقق مشاهده می شود این مفاهیم گاه دچار تعدد معنا شده و مقصود از مفاهیمی چون تصور، تصدیق علم حصولی، ادراک و مانند آن با آنچه در «هستی شناسی شناخت» آمده تفاوت هایی دارد. هدف این کتاب بازشناسی و بازسازی مبادی تصوری و تصدیقی «معرفت شناسی نوصدرایی» سازگار با نظریات و لوازم «هستی شناسی شناخت در حکمت صدرایی است.»
این کتاب به ده فصل تقسیم بندی شده است، در فصل اول به معرفت شناسی نوصداریی، در فصل دوم به علم حضوری و مناط حقیقی معرفت، در فصل سوم به معرفت تصویری و تصدیقی، در فصل چهارم به قضیه و تحلیل معرفت شناختی آن، در فصل پنجم به شناخت کلی، در فصل ششم به شناخت مفهومی و انتزاعی، در فصل هفتم شناخت اعتباری، در فصل هشتم به ظن و یقین در معرفت تصدیقی، در فصل نهم به معرفت روشمند و دانش مدون، در فصل دهم به معرفت در معرفت شناسی معاصر و نوصداریی می پردازد.

توضیحات تکمیلی

وزن 1.45 kg
ابعاد 30 × 30 × 08 cm

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “درآمدی بر معرفت شناسی نوصدرایی (جلد اول: تحلیل معرفت)”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.