.

عبدالحسین خسروپناه

عبدالحسین خسروپناه مجتهد و فیلسوف علوم انسانی و مدرس خارج فقه نظام ولایی و سیاسی در حوزه علمیه قم و نویسنده کتابها و مقالات فلسفی و کلامی و فقهی و مدرس علوم اسلامی در دانشگاه ها و دریافت کننده جایزه بین المللی علوم انسانی اسلامی
 

1389 Tag

کلید نماز، روزه ، حج و زکات ولایت است.

بهترین روز عید روزی است که انسان تقوای الهی را پیشه کند.هم تقوای نظری را وهم تقوای عملی را.تقوای عملی ،عمل به فروع دین،عمل به ارزش های اخلاقی است....