.

عبدالحسین خسروپناه

عبدالحسین خسروپناه مجتهد و فیلسوف علوم انسانی و مدرس خارج فقه نظام ولایی و سیاسی در حوزه علمیه قم و نویسنده کتابها و مقالات فلسفی و کلامی و فقهی و مدرس علوم اسلامی در دانشگاه ها و دریافت کننده جایزه بین المللی علوم انسانی اسلامی
 

گروه های علمی

درسگفتارهای کشف المراد بخش معاد

تدریس کتاب ارزشمند کشف المراد در دهه 80 توسط استاد خسروپناه ابتدا به صورت خصوصی برای جمعی از طلاب و در ادامه برای برخی دانشجویان ضبط گردید. استاد در این...

فلسفه انسان

درسگفتارهای فلسفه انسان

سلسله مباحث فلسفه انسان در نرم افزار نسیم حکمت 1و2 تدوین و عرضه شد که اکنون به علاقه مندان تقدیم می شود...

فلسفه علم

درسگفتارهای فلسفه علم

سلسله مباحث فلسفه علم که در نرم افزار نسیم حکمت 1و2 تدوین و عرضه شد، اکنون به علاقه مندان تقدیم می شود...

فلسفه حقوق

درسگفتارهای فلسفه حقوق

سلسله مباحث فلسفه حقوق که در نرم افزار نسیم حکمت 1و2 تدوین و عرضه شده بود اکنون به علاقه منذان تقدیم می شود...

فلسفه اخلاق

درسگفتارهای فلسفه اخلاق

سلسله مباحث فلسفه اخلاق که در نرم افزار نسیم حکمت 1و2 تدوین و عرضه شده بود اکنون به علاقه مندان تقدیم می شود...