.

عبدالحسین خسروپناه

عبدالحسین خسروپناه مجتهد و فیلسوف علوم انسانی و مدرس خارج فقه نظام ولایی و سیاسی در حوزه علمیه قم و نویسنده کتابها و مقالات فلسفی و کلامی و فقهی و مدرس علوم اسلامی در دانشگاه ها و دریافت کننده جایزه بین المللی علوم انسانی اسلامی
 

Archive

با توجه به اصل تشکیک وجود، وجود مخلوقات و کمالاتشان عین وابستگی به وجود خداوند است. از طرفی انسان اراده را با علم حضوری در درون خویش می یابد. جمع دو مطلب بالا این می شود که انسان اراده می کند به اذن الله. در حقیقت انسان آن چیزی را که خداوند می خواهد اراده می کند. در نتیجه انسان در افعال خود با تنها یک انتخاب که اراده الهی به آن تعلق گرفته رو به رو است. حال در چنین فضایی نظام تکلیفی و پاداش و جزاء چگونه متصور می شود؟

اراده انسان یا اختیار انسان به این معناست که تصمیم بر انجام یا ترک‌ کارها به آدمی وابسته است و لذا مسئول اعمالش خواهد بود و بر این اساس بعثت...

سؤال بنده از استاد این است که چگونه می‌توان به یقین دست یافت. یکی از طلبه‌ها، که اهل مطالعه هست و اهل تفکر نمی‌تواند به یقین دست پیدا کند. لطفا راهنمایی فرمایید.

یقین گاهی روان‌شناختی است که خیلی‌ها به راحتی بدان دست می یابند و گاهی یقین منطقی است که راهش برهان و دانستن علم منطق و قواعد ان است و گاهی...

پیشنهادتون برای یک طلبه به صورت غیر تخصصی برای آشنایی خوب از مسائل جامعه شناسی و مباحث فلسفی و بنیادین آن و آشنایی با نظرات هم در فضای اسلامی و هم غربی اولا چه کتابهایی است دوما پیگیری آثار و مطالب چه اساتیدی است؟

آموزش فلسفه استاد مصباح و سه جلد نظام فلسفه صدرایی جناب عبودیت و بعد سیر حکمت در اروپا خوانده شود....

درباره نسبت حکمت متعالیه و تمدن اسلامی کارهای متعددی انجام شده اول باید آن‌ها دید تا کار تکراری نشود همچنین نباید عنوان کلی پیشنهاد داد و باید به کار بست مثلا یکی از اصول حکمت صدرایی مانند حرکت جوهری و یک مساله تمدنی مانند مردم سالاری با سلامت معنوی پرداخت.

آموزش فلسفه استاد مصباح و سه جلد نظام فلسفه صدرایی جناب عبودیت و بعد سیر حکمت در اروپا خوانده شود....